tirsdag 27. januar 2009

Videreutdanning

jeg har meldt meg på LN504D Læringssystemer, pedagogikk, teknologi og innholdsproduksjon ved HIST. Ser fram til utvikling av egne kunnskaper og ikke minst en mulighet til å få delta i diskusjoner og øke det nettverket som vi etterhvert ser vokse frem.
Ønsker meg selv lykke til!

onsdag 21. januar 2009

Filmanalyse

Holder nå på med forberedelse til emnet filmanalyse på vg1. Vi tenkte vi skulle bruke litt tid på dette og jeg har samlet sammen en del filmklipp og andre ressurser. En god kilde til kunnskap for oss som ikke har film som fag ser ut til å være denne siden.
Kikket litt på hans videoanalyser av The shining og tenkte jeg skulle bruke det både for egen læring og muligens vise ihvertfall noe til elevene.
Tar med glede imot tips fra andre på filmeksempler som kan egne seg som illustrasjon til spesielle elementer når det gjelder f.eks lys, lyd, musikk, tidsbroer, kameravinkler osv.

Uten internett


Hele tirsdagen denne uken ble en arbeidsdag uten nettilgang - etter det jeg har forstått var nettet nede hele dagen pga et virusangrep/scanning etter virus i RFK sitt nett. Det er selvfølgelig vanskelig når slike ting skjer, men vi som arbeider noe tettere på nettverksadministrasjonen ser at dette kan skje og har ofte en noe større forståelse for at det oppstår slike problemer av og til. Det interessante er å observere hvordan mange lærere reagerer. Jeg hadde igår en rekke lærere innom som lurte på om jeg snart hadde fikset "internettet". Jeg måtte da forklare årsaken osv og mange slo seg til ro med det, men de som ofte er meste negative til bruk av IKT i skolen var de som og var mest oppbragte nå. De fikk på en måte bekreftet at internett og all dets tilhørende farer er akkurat så dårlig som de trodde og de var glade for at de ikke hadde nettbasert lærebok og ikke brukte nettet så mye.
Derfor er slike nettkollapser som vi opplevde igår svært negative for arbeidet med å spre bedre og mer bruk av IKT i skolen. Den positive effekten er at vi får testet vår evne til kjappe omstillinger og raske endringer i både opplegg og praksis, noe som vel heller ikke kan være helt uten verdi.

onsdag 14. januar 2009

Byterminalen

Byterminalen er en musikal fremført i regi av Stavanger2008. Den er skrevet av Gunnar Roalkvam og ble fremført i - ja nettopp - Byterminalen.
Musikalen ble tatt opp og 2.juledag gikk den på NRK. Så til saken - dramatiske tekster norsk vg1.
Tenkte vi skulle være litt aktuelle og bestemte oss for å bruk denne som eksempel. Vi leser først teksten - den finnes i cden med samme navn. Elevene jobber med hver enkelt scene og med personene. Kommentar til hver scene legges på bloggen. Når vi er ferdige med arbeidet med teksten og har fått inn begreper som hovedtekst, sidetekst og undertekst så ser vi Byterminalen på DVD. Takk til kollega Gry som husket å ta den opp.
Hele arbeidsplanen ser slik ut
Temaplan Byterminalen

fredag 9. januar 2009

Ukollegialt?

Vi hadde mandag denne uken en planleggingsdag her på Jåttå vgs. Noe av den dagen ble brukt i faggrupper og i norskfaget jobbet vi med vurdering. Vi leste noen elevtekster og alle satt så en egen karakter og begrunnet denne felles. Nyttig.
En kollega hadde med en elevanalyse av Kjell Askildsens hjemkomsten. Denne var skrevet på nynorsk og i utgangspunktet belønnet med karakteren 1. Eleven hadde klaget og han ville ha vår felles vurdering av besvarelsen. Det var stor konsensus i faggruppen om at dette måtte være en strykbesvarelse. Kun en fragmentarisk analyse med mye tekstparafrase og det vi på sensormøter pleier å kalle en full språklig kollaps med innslag av kvirleis og kvorleis. Eleven fikk sin dom, men aksepterte ikke denne skulle det vise seg.
I dag fikk min kollega en mail der en norsklærer på en annen videregående skole i Rogaland skriver sin kommentar til denne besvarelsen. Dette er tydeligvis den læreren som har hatt vår elev i norsk på vg1 og vg2. I kommentaren fremgår det at læreren synes analysen er god, selv om hun ikke kjenner Askildsens tekst(?) og hun påpeker videre at det er få feil. Sier og at det er noe vanskelig å vurdere nynorsken da hun ikke vet hvor mye nynorsk de har hatt(?)
Konklusjonen blir at hun ville gitt besvarelsen 3+.

Dette ble en lang historie fra virkeligheten for å komme til poenget. Hva synes dere andre om en slik praksis? Bør vi rette/kommentere besvarelser fra tidligere elever på denne måten eller er det ukollegialt? 

torsdag 8. januar 2009

Twitter

Ja, jeg vet at jeg er sent ute, men nå er jeg på Twitter. Har ikke helt sett en mulig nytteverdi av mer av det som jeg av og til må karakterisere som digitalt mas. Har allikevel bestemt meg for å gi det en sjanse.
Har ingen å snakke med ennå så det blir vel ikke så mye digitalt mas før jeg har det - tar du oppfordringen, mitt twitternavn er frobru

tirsdag 6. januar 2009

Boxee

Boxee er nå i alpha og kan testes ut. Boxee er en mediacenter applikasjon for Mac. og kan i tillegg kjøres på appletv.  Har bare såvidt begynt å teste det ut, men så langt ser det bra ut. Enkelt brukergrensesnitt med rask tilgang til egen musikk, filmer og bilder, men ikke minst og til innhold fra streamingservere på nett. Boxee inneholder  - som nesten alle andre applikasjoner for tiden - en sosial del. Du kan se venners innhold, hva de ser nå og hva de har anbefalt for deg.  Skal fungere godt sammen med Dropbox, men det har jeg ikke fått testet ut ennå. 
Har noen invitasjoner  - send meg en mail hvis du vil slå kloen i en. Du kan og få invitasjoner fra Boxee.tv

Skitch


Skitch er et smart lite program for å ta skjermbilder på macen. Den store fordelen med Skitch er at du enkelt kan skrive på skjermdumpene og redigere disse, sette inn piler, tegne osv.

mandag 5. januar 2009

Criss kurs

Litt kjapp blogging her fra første planleggingsdag med kurs i Criss metoder. Mye interessant i metodene, men savner bruk av IKT i CRISS strategiene. Mye av det som legges frem kan gjøres via tester i its - forventningsguide. Blogg = refleksjonsnotat. Lesestrategier - ingenting om lesing av digital tekst osv. Elevenes jobbing med stoffet åpner jo for mange digitale verktøy - f.eks blogg, wiki, dipity + utallige andre verktøy. Ser at det er mye å hente på systematikken i planlegging av aktivitetene og ikke minst å bli flinkere til bruke (korte) tidsstyrte småøkter.

Kun noen stikkord for å dra hjernen igang første dag etter en lang ferie.