fredag 9. januar 2009

Ukollegialt?

Vi hadde mandag denne uken en planleggingsdag her på Jåttå vgs. Noe av den dagen ble brukt i faggrupper og i norskfaget jobbet vi med vurdering. Vi leste noen elevtekster og alle satt så en egen karakter og begrunnet denne felles. Nyttig.
En kollega hadde med en elevanalyse av Kjell Askildsens hjemkomsten. Denne var skrevet på nynorsk og i utgangspunktet belønnet med karakteren 1. Eleven hadde klaget og han ville ha vår felles vurdering av besvarelsen. Det var stor konsensus i faggruppen om at dette måtte være en strykbesvarelse. Kun en fragmentarisk analyse med mye tekstparafrase og det vi på sensormøter pleier å kalle en full språklig kollaps med innslag av kvirleis og kvorleis. Eleven fikk sin dom, men aksepterte ikke denne skulle det vise seg.
I dag fikk min kollega en mail der en norsklærer på en annen videregående skole i Rogaland skriver sin kommentar til denne besvarelsen. Dette er tydeligvis den læreren som har hatt vår elev i norsk på vg1 og vg2. I kommentaren fremgår det at læreren synes analysen er god, selv om hun ikke kjenner Askildsens tekst(?) og hun påpeker videre at det er få feil. Sier og at det er noe vanskelig å vurdere nynorsken da hun ikke vet hvor mye nynorsk de har hatt(?)
Konklusjonen blir at hun ville gitt besvarelsen 3+.

Dette ble en lang historie fra virkeligheten for å komme til poenget. Hva synes dere andre om en slik praksis? Bør vi rette/kommentere besvarelser fra tidligere elever på denne måten eller er det ukollegialt? 

3 kommentarer:

Anonym sa...

Dette er helt klart ukollegialt, både ved at vedkommende går bak ryggen til den som har det faglige ansvaret for eleven, og ved at det uttrykkes tvil om at elevene har fått tilstrekkelig opplæring i nynorsk. Men det er også uprofesjonelt, dersom det virkelig stemmer at hun ikke en gang kjenner teksten som oppgaven er basert på. Det ligger vel også implisitt i den uttrykte tvilen om nynorskopplæringen at denne læreren - på fullstendig sviktende grunnlag - benytter anledningen til å insinuere at elevens nåværende opplæring ikke helt holder samme kvalitet som den hun selv sto for. Huff og huff.

Ingunn sa...

En dum historie, ja. Umiddelbart slår det meg at dette først og fremst slår tilbake på læreren som hadde eleven i vg1 og vg2 - dersom eleven hadde fått solid undervisning og gode tilbakemeldinger i sidemål da, ville vel resultatene i vg3 vært bedre også? Vi begynner jo ikke på null hver høst, selv om det kan føles sånn noen ganger. En lærer som vurderer en oppgave til 3+ som andre fagfolk etter en diskusjon har gitt strykkarakter bør vel revurdere sin vurderingspraksis? Hvis ikke gjør hun sine elever en bjørnetjeneste når hun lar dem tro at det er godt nok å skrive f. eks. "kvorleis".

Dette tror jeg vi vil se mer og mer av, for elever klager oftere på karakterene sine enn før. Får de ikke medhold bringer de gjerne saken videre til andre lærere, til rektor osv. Det eneste som kan demme opp for klagestrømmen er solide vurderinger og tilbakemeldinger underveis som gjør eleven i stand til å vurdere sin reelle kompetanse, ikke den vedkommende så gjerne skulle ha hatt.

Leif sa...

Nå er det jo ikke sikkert at eleven gjengir læreren helt korrekt. Ofte forsvinner det nyanser. Ellers er det nok ikke uvanlig at lærere ikke er helt enige om hvor mye dårlig nynorsk skal trekke ned. Jeg kan forstå at elever av og til kan bli fortvila hvis de får lærere som vurderer strengere enn det de er vant til. Men som Ingunn sier, det er viktig med ryddige tilbakemeldinger, og her er Markin til stor hjelp (det er ett av to Windowsprogrammer jeg fortsatt bruker).