onsdag 21. januar 2009

Uten internett


Hele tirsdagen denne uken ble en arbeidsdag uten nettilgang - etter det jeg har forstått var nettet nede hele dagen pga et virusangrep/scanning etter virus i RFK sitt nett. Det er selvfølgelig vanskelig når slike ting skjer, men vi som arbeider noe tettere på nettverksadministrasjonen ser at dette kan skje og har ofte en noe større forståelse for at det oppstår slike problemer av og til. Det interessante er å observere hvordan mange lærere reagerer. Jeg hadde igår en rekke lærere innom som lurte på om jeg snart hadde fikset "internettet". Jeg måtte da forklare årsaken osv og mange slo seg til ro med det, men de som ofte er meste negative til bruk av IKT i skolen var de som og var mest oppbragte nå. De fikk på en måte bekreftet at internett og all dets tilhørende farer er akkurat så dårlig som de trodde og de var glade for at de ikke hadde nettbasert lærebok og ikke brukte nettet så mye.
Derfor er slike nettkollapser som vi opplevde igår svært negative for arbeidet med å spre bedre og mer bruk av IKT i skolen. Den positive effekten er at vi får testet vår evne til kjappe omstillinger og raske endringer i både opplegg og praksis, noe som vel heller ikke kan være helt uten verdi.

Ingen kommentarer: