onsdag 4. mars 2009

Modul2 Oppgave 3: Refleksjon over egen test

Jeg har laget en test som skal brukes som sluttest i emnet realismen. Hensikten er å måle elevenes kunnskap om perioden samt tekstforståelse og evne til å se sammenhenger mellom periode og tekst og kunne begrunne disse.

Som nevnt i tidligere innlegg så er det og et mål at bruk av test som en form for vurdering skal bidra til mer variasjon i evalueringsarbeidet og gi elevene større mulighet for å vise egen kunnskap på flere måter.

Så til selve testen. Jeg har prøvd å bruke et så variert repertoar av spørsmål som mulig. Noen av spørsmålstypene i Itslearning testversjon 2 fant jeg allikevel ikke plass til. Det var ja/nei spørsmål, klikkpunkt og kortsvar, følgelig har jeg brukt de andre typene.
Her følger en gjennomgang av de ulike spørsmålene med noen kommentarer til hvert enkelt spørsmål


Testen er satt opp med trekk for feil svar. Jeg er ikke helt sikker på hvordan dette slår ut, men vil sikre meg mot at ren tipping gir poeng. Poengfordelingen er 1 poeng på de lette, 3 på middels og 6 på de vanskelige. jeg satser på at denne poengfordelingen skal gi et korrekt bilde av elevenes kunnskaper og et rettferdig resultat på testen. Manuell retting av de tre siste oppgavene i kategorien vanskelig vil til en viss grad veie opp for eventuelle feilutslag i de første spørsmålene.

Jeg hadde på forhånd tenkt at jeg skulle bruke noen spørsmål med lydklipp eller filmklipp. Det viste seg vanskelig å finne noen gode klipp som kunne brukes så dette måtte jeg legge vekk. I en test fra en nyere periode eller et annet emne som egner seg så vil jeg absolutt satse på å bruke noe mer mulitimedialt innhold. Det vil skape mer liv i en test og tvinge fram et enda mer variert innhold. samtidig vil det øke muligheten for at noe går galt i selve testsituasjonen. Det er et ankepunkt mot å gjøre en test for "avansert" rent teknisk. Versjon 2 av Itslearning sitt testverktøy er nå langt inne i sitt andre år som beta. Det er ikke godt nok og verktøyet er fortsatt ikke fritt for bugs.

Mine øvrige refleksjoner er som sagt satt direkte inn i den pdf som er satt inn i dette innlegget. Ser at skriftformateringen i Skitch gjør det litt vanskelig å lese disse, se den derfor i fullskjerm.

1 kommentar:

Svend Andreas Horgen sa...

Interessante refleksjoner igjen. Det er også riktig som du sier at Test 2.0 fortsatt har bugs, dessverre. Vi får bare håpe at bugsene forsvinner og at funksjonaliteten kan utbedres ytterligere!