onsdag 4. mars 2009

Oppgave 7 Modul 2: Hva jeg lærte om tester

Jeg hadde en del forhåndsinntatte meninger om hvor nyttig/unyttig tester ville være i et fag som norsk på videregående skole. Jeg har nå lært at det er mange situasjoner jeg kan bruke tester i med stort hell. Både som førtest, arbeid underveis og formell sluttvurdering. Spesielt det siste var jeg skeptisk til og det er jeg delvis fortsatt. men jeg ser allikevel at en test med noen åpne spørsmål kan være et godt supplement til andre vurderingsformer.
Jeg kommer helt sikkert til å bruke tester mer i egen undervisning. Tror at det kan være motiverende for både elever og meg som lærer å arbeide litt mer på denne måten.
Jeg er ikke helt fornøyd med itslearning sitt testverktøy og håper at det snart er bugfritt.

Det var mye interessant i lærestoffet i denne modulen, både praktiske tips og et teoretisk bakgrunnsteppe.
Det er mye arbeid for en faglærer å lage tester og jeg ser dette som en god innfallsvinkel til å få til et mer digitalt samarbeid kollegaer imellom. Det står allerede på sakslisten vårt til neste fagmøte at vi skal ta opp muligheten for å lage en testbank, men først skal jeg ha et kurs i hvordan lage tester med mine kollegaer.

1 kommentar:

Svend Andreas Horgen sa...

Så bra at dere har tenkt å ha seminar internt om gode tester! Jeg vet at stadig flere setter av faktisk hele dager til slike aktiviteter, for eksempel planleggingsdag i forkant av et semester.

Samarbeid tror jeg også er en nøkkel til suksess. Dessverre går det ikke å samarbeide på tvers av skoler (med mindre en bruker Community).