onsdag 22. april 2009

Delekultur

(oppgave 1 modul 4 HIST vår 09)
Nettet er fullt opp av nettsteder som deler - eller er det egentlig det de gjør? Skolenettet har en rekke pekersamlinger sortert på fag og nivå. Dette er deling på det Olav Skundberg kaller nivå 1 - gjenbruk, innhenting av ressurser.
Jeg tok 22. april en skjermdump av Skolenettet sin side om norsk på vgs. Her er det (se illustrasjon) en lang rekke med pekerer til NDLA. Sikkert mye fint stoff i disse lenkene, men hvorfor skal jeg innom Skolenettet for å finne disse når jeg kan gå til selve kilden.
Det vi må få til er deling på det den samme Skundberg benevner som nivå 2 og 3. Nivå 2: Bidra, dele med andre. Nivå 3: Konstruksjon av kunnskap i fellesskap.
Alle lenkesamlinger som skolenettet og dets like bidrar i liten grad til deling på disse nivåene. Det har i det siste blitt god aktivitet på andre arenaer der en ihvertfall gjør et godt forsøk på å løfte delingskulturen oss lærere imellom opp et nivå eller to.
Nettverket Del og bruk (Nå med over 1000 medlemmer) er et eksempel på dette. Med så mange medlemmer hadde jeg kanskje forventet enda større engasjement fra mange. Det er de få ildsjelene som er mest aktive og ivrig deler sin overflod av kunnskap og gode opplegg. Jeg tror nok mange er litt redde for å markere seg, vise at de kan noe - og kanskje er de enda reddere for å stille de dumme spørsmålene.
Det bebudete lag 2 i NDLA er såvidt jeg har fått med meg og ment å bli en delingstjeneste på nivå 2 og 3. Her gjenstår det å se hva som kommer. Fagforum på itslearning og andre samarbeidsfora på LMS ser ut til å fungere dårlig. På fagforum i norsk er det i diskusjonen det er lagt opp til kun stilt et fåtall spørsmål de siste årene.
Det kan se ut som et deling på nivå 2 og 3 må oppstå fra delerene selv - de som ønsker å dele må starte og så vil forhåpentligvis andre følge opp. Den voksende bloggosfæren blant lærere både her i Rogaland og ellers i landet er et godt eksempel på dette. Lærere skriver blogg for å bli kjent med verktøyet og oppdager underveis at det er kjekt å skrive, at de får kommentarer og at det er mange andre som skriver. Fort har du da fått en delingskultur som vokser frem av seg selv - og ikke minst en delingskultur som beveger seg utover nivå 1.

Vi deler lett ressurser på nivå 1, men er mer forsiktige med å dele eller delta i deling av ressurser på nivå 2 og 3. På nivå en kan man enkelt sende en lenke til en interessant artikkel og si at man har delt denne, men man har ikke noe ansvar for innholdet i denne selv eller på noen måte bidratt, kun sendt videre. Skal man dele på nivå 2 og 3 så fordrer det et større engasjement fra den enkelte - deltakelse, ikke passiv videresending. Det er opplegg og gode ressurser utviklet i et fellesskap vi vil ha, ikke flere lenkesamlinger.

Statlige, fylkeskommunale og kommunale initiativ ser ut til å være lite fundamentert i et reelt behov for deling. Disse brukes lite og blir da lett bare lenkesamlinger der det er liten eller ingen aktivitet. Det er aktiviteten som skaper deling, ikke påleggene om å dele. De som har tatt initiativ til Del og bruk bør få stor anerkjennelse, men og ressurser til å videreutvikle dette gode arbeidet. Brenner ildsjelene ut så vil nok delingen og gjøre det samme. Den stopper òg opp hvis mange kun er aktive gjenbrukere av det andre har produsert. Man må gi om man skal få som det står i skriften(?)

torsdag 16. april 2009

Preview - mer enn en pdfleser

Mange gode tips til mer effektiv og nyttig bruk av preview finner du her

Coverdale og Page


Jeg har drevet og ryddet litt i Itunesbiblioteket mitt i det siste - kastet litt grums og oppdaget noen gamle klassikere og nye skatter. Fremdeles ikke helt sikker på hvilken kategori denne havner i, men platen Coverdale & Page med ikonet Jimmy Page og åttitallshelten David Coverdale er verdt et gjenhør.
Mye god gitar med umiskjennelig Page lyd, spennende arrangementer - og den hadde selvfølgelig vært enda bedre hvis det var Robert Plant sin stemme vi hørte over Page sine gitarer.

Macprogramvare

For å holde oversikten over ny programvare til Mac kan det være et smart tips å legge denne RSS-strømmen inn i leseren din.

tirsdag 14. april 2009

Slideshare

(Modul 4 oppgave , HIST)

Jeg har hatt en konto på Slideshare ganske lenge og kikket litt på noe av det som ligger der, men ikke lagt ut noe selv - før nå. Har funnet en del interessant der om web 2.0, tanker rundt læring og it osv, men lite som direkte kan brukes i norsk som er mitt undervisningsfag. Jeg har derfor lagt ut en presentasjon om norsk folkedikting for å øke innholdet av norskprodusert stoff, selv om selve presentasjonen på ingen måte er nyskapende. Det var enkelt å legge den ut og embedfunksjonen direkte til blogger fungerte fint. Det er om ikke annet en god måte å vise en presentasjon direkte i et blogginnlegg istedenfor å måtte lenke til dette.
Hvordan kan jeg så nytte slideshare i min undervisning? Foreløpig så legger jeg alle mine presentasjoner ut i itslearning og det er en grei måte å dele disse med egne elever på. Jeg ser mer slideshare som en del i en ekstern delingskultur med lærere på andre skoler eller andre interesserte. En del av de presentasjonene som ligger ute ihvertfall de med høy rating kan brukes som eksempler på gode presentasjoner. Ser man bort i fra innholdet så kan mange av disse brukes av både lærere og elever som et ledd i det å trene seg opp i å lage bedre presentasjoner enn det mange av oss - meg selv inkludert - lager i det daglige.
Elever kan selvfølgelig bruke slideshare som en ressurs til å presentere/dele presentasjoner de har laget. Dette kan de enten gjøre kun på slideshare eller embedde disse på egen blogg via slideshare.

tirsdag 7. april 2009

Påskehilsen

Fikk loggført 21km på ski idag. Godt å gjøre noe annet enn å rette. Rettebunkenes antall og størrelse lå bak min totale enighet i Leif sitt innlegg om obligatorisk sidemål. Jeg klarer ikke helt å innta det nasjonsbyggende perpektivet når rettingen tar overhånd. Men selvsagt er ikke entusiasmen borte, det er heller ikke ønsket om en karakter i norsk.
God påske!