mandag 22. juni 2009

En liten oppsummering

Det er nesten en måned siden siste blogginnlegg. Det er det en grunn til; 90 elever i norsk på vgs med 270 standpunktkarakterer gir ikke rom for noe annet. 200 eksamensoppgaver i tillegg gjorde at den siste måneden har blitt tilbragt i tykk rettetåke. Neste år blir det heldigvis kun 6o elever i norsk (vg2+3) på idrettsfag. Nok om arbeidsmengenden.
Årets norskeksamen har blitt kommentert av mange bloggere og på Twitter. Den fellesnevner man kan trekke synes å være noe uklare oppgaveformuleringer, noen litt vage vurderingskriterier og for manges del (meg selv inkludert) et resultat på eksamen som brakte elevene ett eller to trinn nedover på karakterskalaen. Mange skuffede elever på siste skoledag og mange besvarelser å lese for meg. Jeg viste 5 av de som var der siste dag videre til klageskjema og klagesensur. Når relativt feilfrie tekster som treffer oppgaven og tidvis viser god modenhet i både resonnement og språk avspises med karakteren 3 så mener jeg at de er for strengt vurdert. Flere har og skrevet godt om dette. Det er selvfølgelig mulig at jeg må se på egen vurderingspraksis og den er kontinuerlig oppe til - ja nettopp - vurdering. Men hele forklaringen ligger ikke der. På sensorskoleringen jeg har vært på denne våren har representanter fra Udir og andre vært opptatt av å skape et vurderingsfellessskap. Dette skapes ikke ved at man leser besvarelser og så lar de som er mye strengere få argumentere for sitt syn. Det skapes hvis disse er villige til å endre den praksis de har og plassere seg der majoriteten legger listen. Noen av disse strenge blant oss ser ut til å tro at alle andre har feil og at de kan presentere en fasit til oss andre. Det er ikke lett å skape et fellesskap når de som ser ut til å stå utenfor nekter å komme inn i det gode selskap.
Det er ikke sikkert at mine elver har møtt på en av disse. Gjennomlesingen viste at noen av de som har gått ned en og to karakterer ikke fortjente bedre. Det er akkurat det som gjør at det virker så tilfeldig. Jeg klarer ikke helt å se mønsteret. Det kan være at det har noe med hvilke oppgaver de har valgt, men dette må jeg se mer på ved en annen anledning. Det skal ihvertfall bli spennende å se resulatatet av klagesensuren.

Neste år blir det en oppgradert satsing på wiki, mer wiki enn blogg. Kommer mer konkret tilbake til dette senere. Nå skal en velfortjent ferie nytes på fjellet, ved sjøen og i Frankrike. De neste 14 dagene skal jeg tilbringe her ved dette bassenget:

1 kommentar:

Marita sa...

Jeg er helt enig i det du skriver, det er langtfra et vurderingsfellesskap, og dessuten er det jo heller ikke obligatorisk å være med på sensorskolering... Men nå er det først og fremst ferie! God sommer!