onsdag 28. oktober 2009

1984


Utdanninsgnytt legger seg i en artikkel flate for overvåkingsbransjens inntog i skolen. Selv om det..."er ikke ment som et overvåkningssystem, det brukes ikke sånn, sier Pål Monstad, IT-veileder ved Pedagogisk senter i Haugesund. I disse dager installerer han dataprogrammet Classroom manager på alle ungdomsskolene i kommunen". Det er altså ikke et overvåkingsprogram, men et program som kan styre, kontrollere, sperre og se all aktivitet på elevenes maskiner. Klart at det ikke er overvåking. Storelærer ser deg.
Programmet skal gi lærerene kontrollen over elevenes nettbruk, "De tar tilbake kontrollen, supplerer Igland". Spørsmålet er vel om dette er måten å ta kontrollen på. Mange lærere vil nok applaudere muligheten for å stenge av hele det brysomme nettet. Andre vil gripe muligheten til nok en gang å hevde at pcens inntog i skolen er et feilgrep. Men hvorfor har disse i utgangspunktet mistet kontrollen? Kan det være manglende kompetanse og svak klasseromsledelse? Det er mange andre måter å ta tilbake kontrollen på - hvis det er det man ønsker.
Under lærerstyrte gjennomganger er det rimelig enkelt å kreve pcer avstengt, skjermen lukket og alt er tilbake til 1984. Dette handler mer om klasseledelse enn overvåking. Hva så med oppgaver, prøver osv. For det første så må vi lage prøver og oppgaver som på en annen måte enn tidligere setter krav til kildebruk og vanskeliggjør ukritisk klipp og lim. Plagiering er et problem, men god plagiering er og en kunst. Det var nok vanskeligere for min norsklærer å finne de kilder jeg hadde brukt til særemnet mitt i 1987, enn det er for meg idag. Problemet er ikke pcen, men at oppgaver og vurderinger i for stor grad er like det de var i pre-pc-tid. Pcen må brukes til noe nyttig, elevaktivitet er et stikkord. Wikier og blogger - den digitale arbeidsboken - gir god kontroll med både aktivitet, kilder osv. Meningsfull itbruk i oppgaver, prosjekter og vurderingssituasjoner sammen med en tydelig klasseromsledelse burde gjøre et overvåkingsprogram overflødig. Får bare håpe skoleledelsen ser det samme.

Ingen kommentarer: