fredag 23. april 2010

E-pedagog


Jeg har allerede jobbet som e-pedagog noen år, selv om tittelen ikke har vært der (noe som igrunnen var like greit). Neste skoleår får jeg økt ressurs og bedre tid - det er jo lov å håpe. Ressursen er i hvertfall på plass og nå gjelder det å bruke tiden effektivt. Dette innlegget er ment for å ordne noen tanker om hvordan jeg skal gripe dette an.

Mange lærere roper på flere kurs og det må vi nok ha. Jeg har etterhvert - egentlig for lenge siden - mistet troen på de store kursene der mye er enveiskommunikasjon. Alle de kursene jeg skal holde neste år i diverse itemner skal være utformet som workshops med definerte mål basert på minstestandarder (mer om det senere) og en viss form for etterkontroll. Målene skal jeg nok fikse, men det blir vanskeligere med etterkontrollen. Det vi har arbeidet med på kursene må vise igjen i arbeidet med elevene, men det er og viktig at det jeg her kaller etterkontroll ikke oppleves på en slik måte at personalet vegrer seg for å delta på kurs. Jeg ønsker på ingen måte å få en rolle som den store kontrolløren - forslag til løsning på dette mottas med takk, men innlevering av prosjektrapport er ikke det forslaget jeg er på jakt etter.

I tillegg til disse praktiske gjennomgangene spredt utover skoleåret ønsker jeg å følge opp eller starte noen prosjekter med endringspositive lærere. Jeg mener dette er den beste måten å få til økt og mer målrettet itbruk i skolen. Sette i gang og følge opp prosjekter som direkte involverer lærere og elever. Lærere som er usikre, men ikke uvillige vil kunne få den hjelp og oppfølging som forhåpentligvis er nok til å sette i gang med mer og god bruk av ikt. Dette bør nedfelles i skolens iktplan der vi setter opp noen konkrete prosjekter med mål og evaluering. Vi har og hatt en slik målrettet iktplan i år og noen gode prosjekter har kommet som et resultat av dette, blant annet en wiki på restaurant og matfag.

All virksomhet må ha elevene i fokus og derfor ønsker vi og å få til et enda mer strukturert opplegg ved skolestart. Jeg har verken tid eller ser på det som god ressursbruk at jeg eller andre i ikt-gruppen skal holde kurs for hver enkelt klasse. Jeg ønsker heller å utforme et opplegg med en del minstestandarder for hva man må kunne i f.eks itslearning, tekst- og filbehandling, web2.0 osv. i tillegg til en del stoff for videre utvikling. Dette opplegget ønsker jeg at kontaktlærer eller en faglærer skal kjøre med sin klasse. Klassen kan da sette sin standard for itbruk og alle blir kjent med minstestandardene. Selve opplegget bør og publiseres til elevene slik at de kan legge et visst press på den enkelte lærer for å leve opp til de minstestandardene som er satt. Flere har i det siste blogget om minstestandarder i itslearning og mange har gode forslag til dette. Se blant annet denne diskusjonen på D&B og dette google dokumentet. Les gjerne og Svend Horgen sine 10 tips til bruk av itslearning. Lisa Stornes ved Sauda vgs er godt igang med et googledokument med både hva og hvorfor. Dette er en mal jeg synes er interessant og som jeg nok henger meg på i god delogbruk ånd. Den inneholder og elementer utenfor itslearning, noe jeg mener både er viktig og naturlig.

Da var planleggingen for neste år offisielt i gang. Nå gjenstår det bare å utforme workshopene (har noen et godt norsk ord for workshop?), planlegge etterkontrollene, finne lærere som vil være med på små og store prosjekter, lage oppstartskurs, sette minstestandardene, få med ledergruppen og sikkert mere til.
Det kan gå bra!

Ingen kommentarer: