søndag 31. oktober 2010

Informasjon vs kunnskap

I et interessant foredrag på HSH onsdag 27.10 snakket Gavriel Salomon om informasjon vs kunnskap.  Hovedpunktene hans var blant annet informasjon kan overføres, kunnskap må konstrueres. Forsåvidt kjent, men det interessante blir da hva det gjør med vår undervisning. Problemløsning i en eller annen form må til for å omgjøre informasjon til en konstruert kunnskap. Det er akkurat i denne transformasjonsprosessen fra informasjon til kunnskap at det glipper for mange elever - kan andre oppgavetyper og en mer målrettet bruk av IKT bedre på dette? Ja, mener Salomon og viser til en del PBL-baserte prosjekter der aktiv bruk av IKT transformerer informasjon til kunnskap. Disse prosjektene kjennetegnes av
  • co-precense (tilstedeværelse)
  • Tutorship (a teacher, usually instructing individual pupils and often engaged privately)
  • Learning community
Salomon viste til en undersøkelse av Higgins som stiller spørsmålet "Does ICT improve learning" og konkluderer med at det er en meget svak korrelasjon. Salomon sitt svar på dette er at vi i for stor grad bruker IKT til å oppnå gamle mål og måler resultatet oppnådd på disse. Vi må se på de nye målene - tilleggseffekten - som (god) IKT-bruk gir og måle i forhold til disse. "The answer to this question depends largely on whether we view the use of the computer as an end in itself, or we see it as part of a larger educational vision" (Salomon 2000).

"The technology we are now concerned with, powerful and different as it is supposed to be, is not just another means to attain the same old goals traditional education has tried to serve." (Salomon 2000, pg.5)


“good learning is a process of socially based , active co-construction of contextualized knowledge and webs of relations among its nodes.” (Salomon 1998, p. 229)

Ingen kommentarer: