Om

Jeg jobber som lærer ved  Jåttå videregående skole i Stavanger. Der underviser jeg i norsk på vg3 i og har en 60% stilling som E-pedagog. Ferdig med master i IKT i læring ved HSH høsten 2012

Følg meg gjerne på twitter @frobru for tips og diskusjoner om IKT og skole.